Nuacht ó Ghaelchló.com
30 Eanáir 2013
Cuireadh treoracha ar fáil maidir le suiteáil agus le húsáid na gclónna le MS Windows 8, an leagan is déanaí den chóras oibriúcháin is coitianta.

An Cló Gaelach i Ré na Ríomhaireachta

Clónna Ghaelchló

Tá an cnuasach is mó ar domhan de chlónna Gaelacha le fáil ó Ghaelchló. Chun na clónna éagsúla a fheiscint, téigh chuig an leathanach dar teideal 'Clónna ó Ghaelchló'.

samplaí

Bíonn na clónna i gcnuasach Ghaelchló á bhfeabhsú de shíor agus gheofar cur síos ar na hathruithe a rinneadh le blianta beaga anuas ar an leathanach dar teideal 'Stair Ghaelchló'. Mar an gcéanna, is féidir réamhspléachadh a fháil ar roinnt de na clónna atá ar na bacáin faoi láthair ach súil a chaitheamh ar 'Réamhspléachadh'.

Is oth liom nach bhfuil ar mo chumas aon chomhairle a thabhairt do lucht úsáide na gclónna - seachas a bhfuil le fáil ar an suíomh seo - de bharr brú oibre.

Fáil na gclónna

Is féidir na clónna is luaithe a bhailiú go díreach ón suíomh seo agus tá na cinn a dearadh níos déanaí le fáil saor in aisce ach iad a iarraidh ón seoladh ríomhphoist seo a leanas:
seoladh ríomhphoist
Bíodh ainm an chló i dteideal na teachtaireachta agus cuir teachtaireacht amháin le haghaidh gach cló atá uait.

Suiteáil na gclónna

Mura bhfuil a fhios agat conas clónna a shuiteáil ar do ríomhaire, gheofar treoracha anseo: 'Suiteáil na gClónna'.

Úsáid na gclónna

Chun eolas a fháil ar na litreacha agus ar na carachtair eile sna clónna, téigh chuig 'Códú na gClónna'.

Mar aon leis na clónna, tá méarchláracha le fáil ón suíomh seo a chuirfidh ar do chumas consain shéimhithe an chló Ghaelaigh a scríobh gan dua má úsáideann tú MS Windows nó Mac OS X. Chun an t-eolas go léir a fháil, téigh chuig an leathanach a bhfuil 'Méarchláir' air. Gheobhaidh lucht úsáide Linux comhairle ann chomh maith.

Coinníollacha

Ní cheadaítear na clónna sa chnuasach seo a dháileadh ar bhealach ar bith muna bhfaightear cead ó Ghaelchló roimh ré. Is ceadaithe na clónna a úsáid chun ábhar ar bith sna teangacha Ceilteacha, nó ábhar neamh-thráchtála in aon teanga eile, a fhoilsiú.

Ní cheadaítear iad a úsáid chun ábhar tráchtála i dteanga nach teanga Cheilteach í a fhoilsiú gan ceadúnas a fháil ó Ghaelchló roimh ré.

Valid HTML