Clónna

Clónna caighdeánta

Tá na clónna anseo thíos códaithe de réir an chaighdeáin idirnáisiúnta reatha, Unicode.

Aonchló GC
Aonchló GC
Bunchló GC
Bunchló GC
Bunchló Ársa GC
Bunchló Ársa GC
Caschló GC
Caschló GC
Fíorchló GC
Fíorchló GC
Géarchló GC
Géarchló GC
Géarchló Ársa GC
Géarchló Ársa GC
Glanchló GC
Glanchló GC
Lánchló GC
Lánchló GC
Mearchló GC
Mearchló GC
Mínchló GC
Mínchló GC
Mionchló GC
Mionchló GC
Mórchló GC
Mórchló GC
Órchló GC
Orchló GC
Saorchló GC
Saorchló GC
Seanchló GC
Seanchló GC
Seanchló Ársa GC
Seanchló Ársa GC
Slimchló GC
Slimchló GC
Úrchló GC
Úrchló GC
Úrchló Rómhánach GC
Úrchló Rómhánach GC

Clónna na Nod

Tá códú ar leith in úsáid sa dá chló thíos. Clónna speisialta is ea iad ina bhfuil na noda ba choitianta i ré na lámhscríbhinní le fáil.

Bunchló na Nod GC
Bunchló na Nod GC
Seanchló na Nod GC
Seanchló na Nod GC

Úsáid na gclónna

Tá na clónna pacáilte i gcomhaid chomhbhrúite (.ZIP) agus caithfear na comhaid a oscailt sular féidir na clónna atá istigh iontu a shuiteáil ar ríomhaire. Ina dhiaidh sin, lean na gnáth-threoracha a bhaineann leis an gcóras oibriúchán atá in úsáid agat. Tá comhairle ghinearálta faoi shuiteáil clónna le fáil anseo. Ní féidir linn aon chomhairle a thabhairt do lucht úsáide na gclónna seachas a bhfuil le fáil ar an suíomh seo.

Coinníollacha

Ní cheadaítear na clónna sa chnuasach seo a leasú ná a dháileadh ar bhealach ar bith muna bhfaightear cead ó Ghaelchló roimh ré. Is ceadaithe na clónna a úsáid chun ábhar ar bith sna teangacha Ceilteacha, nó ábhar neamh-thráchtála in aon teanga eile, a fhoilsiú; ní cheadaítear iad a úsáid chun ábhar tráchtála i dteanga nach teanga Cheilteach í a fhoilsiú gan ceadúnas a fháil ó Ghaelchló roimh ré.