An cló Gaelaċ i ɼé na ɼíoṁaiɼeaċta

Más cló Gaelach digiteach atá uait, tá tú san áit cheart! Is féidir na clónna is luaithe i gcnuasach Ghaelchló a bhailiú go díreach ón suíomh seo agus tá na clónna a dearadh níos déanaí le fáil saor in aisce ach iarratas a chur chugainn: féach na treoracha a ghabhann le gach cló.

Mar aon leis na clónna, tá áiseanna le fáil anseo a chuirfidh ar do chumas consain shéimhithe an chló Ghaelaigh a scríobh gan dua má úsáideann tú MS Windows nó macOS. Tá comhairle anseo do lucht úsáide Linux chomh maith.Clónna

Stair

Nuacht

Ní cheadaítear na clónna i gcnuasach Ghaelchló a leasú ná a dháileadh gan chead. Is ceadaithe iad a úsáid chun ábhar ar bith sna teangacha Ceilteacha, nó chun ábhar neamh-thráchtála i teanga ar bith eile, a fhoilsiú; ní cheadaítear iad a úsáid chun ábhar tráchtála i dteanga nach teanga Cheilteach í a fhoilsiú gan ceadúnas a fháil ó Ghaelchló roimh ré. Gabhann ceadúnas ar leith le Nuachló GC.

Is féidir dul i dteagmháil le Gaelchló ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas:
seoladh ríomhphoistÚsáid

Gailearaí

Naisc