Naisc Úsáideaċa

Ar an leathanach seo tá cnuasach de naisc chuig láithreáin eile a bhaineann leis an gcló Gaelach, le lámhscríbhinní Gaeilge, leis an gclódhearadh i gcoitinne, nó le húsáid na gclónna sa ríomhaireacht.Láṁscríḃinní na Gaeilge

Dennis Groenewegen, 'Tionscadal na Nod', ar shuíomh an Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies san Ísiltír.
P. O'Brien, 'Nuid', in Irisleabhar na Gaedhilge, Meitheamh 1904.
Noda na Gaeilge, mar a léiríodh iad in William Neilson, 'An Introduction to the Irish Language' (Baile Átha Cliath, 1808).
Meamram Páipéar Ríomhaire, suíomh de chuid Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath a léiríonn réimse leathan de na lámhscríbhinní Gaeilge atá i seilbh Acadamh Ríoga na hÉireann, na Leabharlainne Náisiúnta, Choláiste Phádraig Mhaigh Nuad agus Choláiste na Tríonóide, i measc roinnt institiúidí eile.Stair an ċló

Gaelic Typefaces: History and Classification, anailís le Michael Everson ar na clónna Gaelacha go léir a dearadh ón 16ú céad anuas go dtí ár linn féin.
Mathew D. Staunton, Trojan Horses and Friendly Faces: Irish Gaelic Typography as Propaganda.
Typographie et Civilisation, suíomh faoi fhorbairt na clógrafaíochta idirnáisiúnta anuas trí na haoiseanna.Clónna digiteaċa

CeltScript, cnuasach clónna a dhear Michael Everson.
Fraktur.com, tá cnuasach breá de chlónna Fraktur ar díol anseo.
Gadelica, cló Gaelach a dhear Séamas Ó Brógáin.
Gaelchló, cnuasach clónna a dhear Vincent Morley.
Google Fonts, foinse clónna agus eolais.
Macalla, cló Gaelach a dhear Matt McDonagh.Áiseanna

Cló Gaelach, méarchlár bog do lucht úsáide MS Windows.
Cló Gaelach, méarchlár bog do lucht úsáide macOS.
Identifont, ceann de na heolairí is mó faoi chlónna ar an gréasán domhanda.
Microsoft Typography, ní gá a thuilleadh a rá.
Unicode, suíomh an Unicode Consortium. Gheofar eolas anseo faoin gcaighdeán idirnáisiúnta do chódáil na gclónna digiteacha.Leaḃair agus ailt

Michelle P. Brown, A Guide to Western Historical Scripts from Antiquity to 1600, University of Toronto Press, 1993.
E.W. Lynam, The Irish Character in Print 1571-1923, an chéad eagrán ón Oxford University Press, 1924, agus an dara eagrán le réamhrá nua a scríobh Alf Mac Lochlainn ón Irish University Press, Sionainn 1968.
Dermot McGuinne, Irish Type Design: A History of Printing Types in the Irish Character, Irish Academic Press, Baile Átha Cliath 1992.
Timothy O'Neill, The Irish Hand, Dolmen Press, Port Laoise 1984 (an chéad eagran) agus Cló Ollscoile Chorcaí, 2104 (an dara eagrán).
William O'Sullivan, 'Manuscripts and palaeography' in Dáibhí Ó Cróinín (eag.), A New History of Ireland, imleabhar I, Oxford University Press, 2005.
Thorvald Poschenrieder, Fibel der Völker Europas; Priméar Phobail na hEorpa, Tausendschön-Verlag, 2009.