WOFF

Tá roinnt de na clónna i gcnuasach Ghaelchló le fáil sa Web Open Font Format (WOFF nó WOFF2) anois agus beifear ag cur leo de réir a chéile. Seo iad na cinn atá le fáil faoi láthair:

Aonchló GC (WOFF2)
Aonchló GC
Ardchló GC (WOFF2)
Ardchló GC
Ardchló Gaelach GC (WOFF2)
Ardchló Gaelach GC
Bunchló Nua GC (WOFF)
Bunchló Nua GC
Caschló GC (WOFF2)
Caschló GC
Caschló Ársa GC (WOFF2)
Caschló Ársa GC
Deaschló GC (WOFF2)
Deaschló GC
Dlúthchló GC (WOFF2)
Dlúthchló GC
Fíorchló GC (WOFF2)
Fíorchló GC
Géarchló GC (WOFF2)
Géarchló GC
Géarchló Ársa GC (WOFF2)
Géarchló Ársa GC
Glanchló GC (WOFF2)
Glanchló GC
Lánchló GC (WOFF2)
Lánchló GC
Lomchló GC (WOFF2)
Lomchló GC
Úrchló GC (WOFF)
Úrchló GC
Úrchló Rómhánach GC (WOFF)
Úrchló Rómhánach GC

Is féidir clónna WOFF nó WOFF2 a úsáid ar leathanaigh ghréasáin agus beidh gach brabhsálaí nua-aoiseach in ann iad a thaispeáint mar is cóir. Go deimhin, tá sampla le feiscint i gceannteideal an leathanaigh seo.

Chun é seo a dhéanamh, caithfear an chlib @font-face a úsáid sa chomhad CSS (an leathanach stíle) agus caithfear an chlib font face a úsáid sa chomhad HTML (an leathanach gréasáin). Sa sampla seo a leanas, glactar leis go bhfuil an cló WOFF curtha i dtaisce sa chomhadlann chéanna ina bhfuil an comhad CSS. Ar ndóigh, d'fhéadfá an cló a chur áit éigin eile dá n-oirfeadh sé sin duit, ach bheadh URL (seoladh) níos faide ag teastáil sa chomhad CSS. Seo, mar shampla, an téacs a theastódh dá mbeifeá ag iarraidh Úrchló GC a úsáid:

@font-face {
font-family: 'UrchloGC';
src: url('UrchloGC.woff') format('woff');
}

Más cló WOFF2 (an leagan is déanaí) atá i gceist, caithfearr 'woff2' a scriobh in ionad 'woff' sa chomhad CSS.

Agus an ráiteas thuas sa leathanach stíle, níl le déanamh agat chun giota téacs ar leathanach gréasáin a thaispeáint in Úrchló GC ach an chlib <font face="UrchloGC"> a ċuɼ ɼoiṁe aguſ an ċlib </font> a chur ina dhiaidh sa chomhad HTML.

Níl anseo ach na treoracha is bunúsaí ach gheofar comhairle níos cuimsithí ar úsáid clónna WOFF ar an ngréasán domhanda. Ar an drochuair, níl sé in acmhainn do Ghaelchló comhairle phearsanta a thabhairt do dhaoine a bhfuil breis eolais ar an ábhar seo ag teastáil uathu.