Nuachló GC

Tá Nuachló GC bunaithe ar an gCló Nua Rómhanach a úsáideadh sa tríú eagrán de 'An Beal Bocht', leabhar a foilsíodh sa bhliain 1963. D'fhoilsigh Gaelchló an chéad leagan den chló ar an 3 Nollaig 2016, cúig bliana is seachtó go díreach tar éis fhoilsiú an chéad eagrán de mhórshaothar Bhriain Uí Nualláin.

Cló téacs is ea Nuachló GC. D'fhéadfaí é a úsáid in éineacht le clónna Rómhánacha a bhfuil trasmhíreanna orthu: le leithéidí Times New Roman, Garamond, Baskerville nó Cheltenham mar shampla.

An gnáthleagan

Tá an cló seo códaithe de réir Unicode, an caighdeán idirnáisiúnta, agus tá na carachtair go léir ann léirithe anseo. Is féidir sampla de théacs a clóbhuaileadh leis an gcló seo a léamh má tá Acrobat Reader ar do ríomhaire agat.

Nuachló GC

Más mian leat an cló a úsáid le do ríomhaire pearsanta, faigh an comhad nuagc.zip (23 KB) ina bhfuil Nuachló, leagan 2.000, mar chló OpenType.

Más mian leat an cló a úsáid ar leathanach gréasáin, faigh an comhad nuaw.zip (22 KB) ina bhfuil Nuachló, leagan 2.000, sa Web Open Font Format.

Is leagan leasaithe é Nuachló GC den chló dar teideal Free Serif a chruthaigh an Free Software Foundation. Tugtar cead an cló seo a úsáid faoi théarmaí Cheadúnas Ginearálta Poiblí GNU.

An leagan iodálach

Tá an cló seo códaithe de réir Unicode, an caighdeán idirnáisiúnta, agus tá na carachtair go léir ann léirithe anseo. Is féidir sampla de théacs a clóbhuaileadh leis an gcló seo a léamh má tá Acrobat Reader ar do ríomhaire agat.

Nuachló Iodálach GC

Más mian leat an cló a úsáid le do ríomhaire pearsanta, faigh an comhad nuaigc.zip (25 KB) ina bhfuil Nuachló Iodálach, leagan 2.000, mar chló OpenType.

Más mian leat an cló a úsáid ar leathanach gréasáin, faigh an comhad nuaiw.zip (23 KB) ina bhfuil Nuachló Iodálach, leagan 2.000, sa Web Open Font Format.

Is leagan leasaithe é Nuachló Iodálach GC den leagan iodálach de Free Serif, cló a chruthaigh an Free Software Foundation. Tugtar cead an cló seo a úsáid faoi théarmaí Cheadúnas Ginearálta Poiblí GNU.

An leagan trom

Tá an cló seo códaithe de réir Unicode, an caighdeán idirnáisiúnta, agus tá na carachtair go léir ann léirithe anseo. Is féidir sampla de théacs a clóbhuaileadh leis an gcló seo a léamh má tá Acrobat Reader ar do ríomhaire agat.

Nuachló Trom GC

Más mian leat an cló a úsáid le do ríomhaire pearsanta, faigh an comhad nuatgc.zip (23 KB) ina bhfuil Nuachló Trom, leagan 2.000, mar chló OpenType.

Más mian leat an cló a úsáid ar leathanach gréasáin, faigh an comhad nuatw.zip (22 KB) ina bhfuil Nuachló Trom, leagan 2.000, sa Web Open Font Format.

Is leagan leasaithe é Nuachló Trom GC den leagan trom de Free Serif, cló a chruthaigh an Free Software Foundation. Tugtar cead an cló seo a úsáid faoi théarmaí Cheadúnas Ginearálta Poiblí GNU.